ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Single Leg Biceps Curl

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ

ข้อควรระวังในท่านี้

ท่านี้ไม่เหมาะกับผู้เสียการทรงตัวหรือทรงตัวด้วยขาข้างเดียวได้ไม่ดี