ท่าออกกำลังกาย

Dumbbell Standing W-Raise

ระดับ
ประเภท
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้ามเนื้อ