Fit-D Coach

Fit-D เริ่มต้นมาในปี 2011 เริ่มด้วยใจอยากสอนเรื่องออกกำลังกายและสุขภาพให้คนทางออนไลน์ ด้วยคอนเซป "Get Fit The Right Way" คืออยากให้คนสุขภาพดีขึ้น แข็งแรงขึ้น อย่างถูกวิธี เราเริ่มมาจากเพจ เว็บไซต์ จัด workshop ต่างๆ จนต่อมาได้เริ่มทำ Fitness ภายใต้คอนเซปเดิมคือ Get Fit The Right Way เน้นสอนให้คนดูแลสุขภาพและช่วยให้ไปถึงเป้าหมายอย่างถูกวิธี Fitness ของเราเรียกว่า "Fit-D Space พื้นที่ของคนฟิต" เพราะไม่ใช่แค่ฟิตเนส เราเป็นพื้นที่ที่คนมาแล้วจะเรียนรู้วิธีออกกำลังกาย เรื่องอาหาร การปรับพฤติกรรม และวิธีทำให้สุขภาพดีขึ้นจากเทรนเนอร์มืออาชีพ แบบ Happy Healthy Lifestyle เพราะเราเชื่อว่าไม่มีสูตรตายตัวในการดูแลสุขภาพ ซึ่งจริงๆเป็นที่มาของชื่อ Fit-D ย่อมาจาก Fitness Design เราจะออกแบบโปรแกรมออกำลังกายให้เข้ากับแต่ละคน และช่วยให้ไปถึงเป้าหมาย

ปัจจุบัน Fit-D พัฒนา Productออนไลน์มากมายให้ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มมากขึ้น จนตอนนี้เรามี

จากงานวิจัยที่ไปตามเก็บข้อมูล คนไทยที่ออกกำลังกายเป็นประจำยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆอยู่ หวังว่าฟิตดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น และจะพัฒนาproductของเรากันต่อไปในคอปเซป Get Fit The Right Way

Fit-D Coach